CodeKids

Khoá học Scratch Nâng Cao

Chương trình CodeKids K7 giúp học viên làm chủ các kiến thức và khái niệm về lập trình. Hoàn thành khóa học học viên làm được các ứng dụng games và lập trình được các câu chuyện cổ tích. Ngoài ra, học viên còn áp dụng được các kỹ thuật học tập và làm việc hiệu quả, có thái độ tốt đối với công việc và nghề nghiệp và có lộ trình phát triển bản thân lâu dài.

Khoá Học Phù Hợp Với

Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình Scratch

Làm chủ được các kỹ thuật lập trình

Sử dụng ngôn ngữ lập trình để làm game sử dụng
biến, danh sách, game dạng Platfomer

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để làm các phần
mềm ứng dụng học tập

Khoá học K7

Scratch Nâng Cao

Độ tuổi

Từ 8 tuổi đến 14 tuổi

Hình thức học

Học Online và Offline

Số lượng tuyển

Tối đa 15 học viên

Lộ Trình Khoá Học

Khoá học Scratch Nâng Cao

Sản Phẩm Kết Thúc Khoá Học