CodeKids

Khoá học Python

Khóa học Python nhí là một khóa học được xây dựng nhằm đào tạo các kiến thức về lập trình cho các bé. Học viên khi tốt nghiệp sẽ có nền tảng về lập trình phần mềm

Khóa học giúp học viên thành thạo được các kỹ thuật lập trình với các ngôn ngữ Python

Kết thúc khoá học bạn đạt được

Tự lập trình các ứng dụng dựa trên ngôn ngữ Python

Làm được các games bằng ngôn ngữ Python

Lập trình các câu chuyện bằng Python

Được trang bị các kỹ năng mềm của lập trình viên

Khoá học K12

Python

Độ tuổi

Từ 8 tuổi đến 14 tuổi

Hình thức học

Học Online và Offline

Số lượng tuyển

Tối đa 15 học viên

Lộ Trình Khoá Học

khoa-hoc-python

Sản Phẩm Kết Thúc Khoá Học