CodeKids

Khoá học Scratch Cơ Bản

Chương trình CodeKids K5 giúp học viên làm chủ các kiến thức và khái niệm về lập trình. Hoàn thành khóa học học viên làm được các ứng dụng games và lập trình được các câu chuyện hoạt hình đơn giản.

Kết thúc khoá học bạn đạt được

Làm chủ được các kỹ thuật lập trình

Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình

Sử dụng ngôn ngữ lập trình để làm game

Sử dụng ngôn ngữ lập trình để làm các đoạn phim ngắn

Khoá học K5

Scratch Cơ Bản

Độ tuổi

Từ 8 tuổi đến 14 tuổi

Hình thức học

Học Online và Offline

Số lượng tuyển

Tối đa 15 học viên

Lộ Trình Khoá Học

Khoá học Scratch Cơ Bản

Sản Phẩm Kết Thúc Khoá Học