CodeKids

Khoá Luyện Thi Tin Học Trẻ

Chương trình CodeKids K9 giúp học viên làm chủ các kiến thức và khái niệm về lập trình. Hoàn thành khóa học học viên làm được các ứng dụng games và lập trình được các câu chuyện cổ tích. Ngoài ra, học viên còn áp dụng được các kỹ thuật học tập và làm việc hiệu quả, có thái độ tốt đối với công việc và nghề nghiệp và có lộ trình phát triển bản thân lâu dài.

Kết thúc khoá học bạn đạt được

Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình Scratch

Sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải các bài tập vẽ
hình có quy luật

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để giải các bài
toán thuộc chương trình tiểu học

Có đủ năng lực tham gia hội thi Tin học trẻ hàng
năm

Khoá học K9

Luyện thi tin học trẻ

Độ tuổi

Từ 8 tuổi đến 14 tuổi

Hình thức học

Học Online và Offline

Số lượng tuyển

Tối đa 15 học viên

Lộ Trình Khoá Học

Khoá Luyện Thi Tin Học Trẻ

Sản Phẩm Kết Thúc Khoá Học